Regulamin

1. Zasady ogólne
a. REGULAMIN dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisu polishevents.nl
b. BILET jest dokumentem uprawniającym Klienta do wstępu na wydarzenie wskazane na bilecie
c. BILET ELEKTRONICZNY w formie PDF otrzymany przez Klienta upoważnia go do wejścia.
d. ORGANIZATOR jest osobą prawną lub fizyczną, która realizuje wydarzenie
e. KLIENT jest osobą nabywającym bilety na zasadach określonych w regulaminie
f. PŁATNOŚĆ jest opłatą za zamówione bilety za pośrednictwem serwisu Mollie
Złożenie zamówienia na zakup biletów oznacza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.

2. Zamówienia
a. Złożenie zamówienia na bilet odbywa się poprzez wykonanie poszczególnych kroków:
1. Naciśnięcie linku KUP BILET
2. Wybór liczby zamówionych biletów oraz wskazanie wybranych miejsc na planie wydarzenia
3. Wybór możliwego sposobu dostawy zamówionych biletów oraz akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu
4. Zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Mollie
5. Potwierdzenie dokonanego zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie

3. Płatność
a. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Mollie
b. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów i opłat dodatkowych (m.in. kosztów dystrybucji i płatności). Wszystkie doliczane do cen biletów opłaty dodatkowe podawane są do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT
c. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane

4. Odbiór
a. Udostępnienie biletu Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym
b. Sposoby i terminy odbioru biletów są podawane w momencie wprowadzania szczegółów zamówienia
c. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej
d. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do obioru biletów wskazanych w zamówieniu
e. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem

5. Zwroty
a. Zwroty biletów realizowane są tylko w przypadku odwołania wydarzenia, zmiany jego daty, miejsca lub innej istotnej zmiany w programie wydarzenia

6. Reklamacje
a. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu biletów na stronie polishevents.nl
b. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji
c. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy
e. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej do 30 dni po złożeniu reklamacji
f. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza serwisu kabarety.nl ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego
g. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Mollie rozpatrywane są przez serwis Mollie na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.mollie.nl Serwis polishevents.nl nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi

7. Dane osobowe
a. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy
b. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący
c. Składając zamówienie wyrażamy zgodę na otrzymywanie od sprzedającego wiadomości email

8. Inne postanowienia
a. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści serwis polishevents.nl ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego
b. Ewentualne spory pomiędzy serwisem polishevents.nl a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu
c. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie serwisu polishevents.nl
Data publikacji ostatniej wersji: 01.11.2017